բնակութիւն

բնակութիւն

Dasnabedian 1995: 424

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,20 2,30
demeure

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲՆԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 496 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c գ. οἵκησις, οἵκισμος, κατοίκησις, κατοικία habitatio, habitaculum եւն. Բնակելն. բնակիլն. *Քաղաք, կամ երկիր բնակութեան: Բնակութիւն քաղաքիս բարի է. եւ այլն: *Լաւ համարէին զգազանաբար բնակութիւնն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈՒՆ — (բնի, կամ բնոյ, իւ կամ աւ, ից, իւք.) NBH 1 511 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. պրս. պիւն. στέλεχος truncus, stipes, καυλός caulis, scapus Հաստարան տնկոց եւ բուսոց՝ ʼի ներքին արմատոյ կամ ʼի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՋԱՅԼԱՄ — (ի.) NBH 2 0670 Chronological Sequence: Early classical գ. ՋԱՅԼԱՄՆ ՋԱՅԼԵԱՄՆ. գրի եւ իբր ռմկ. ՋԱՅԼԱՄ. ի. στρούθος, θων, θίον struthio. Մեծն ʼի հաւս կիսաթռիչս՝ նման կոզռան ըղտու երկայնավիզ՝ բարձր բարձիւնք, սեաւ եւ սպիտակ փետրովք. աչքն նման մարդոյ՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՋԱՅԼԱՄՆ — (լաման.) NBH 2 0670 Chronological Sequence: Early classical գ. ՋԱՅԼԱՄՆ ՋԱՅԼԵԱՄՆ. գրի եւ իբր ռմկ. ՋԱՅԼԱՄ. ի. στρούθος, θων, θίον struthio. Մեծն ʼի հաւս կիսաթռիչս՝ նման կոզռան ըղտու երկայնավիզ՝ բարձր բարձիւնք, սեաւ եւ սպիտակ փետրովք. աչքն նման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՋԱՅԼԵԱՄՆ — (լեման.) NBH 2 0670 Chronological Sequence: Early classical գ. ՋԱՅԼԱՄՆ ՋԱՅԼԵԱՄՆ. գրի եւ իբր ռմկ. ՋԱՅԼԱՄ. ի. στρούθος, θων, θίον struthio. Մեծն ʼի հաւս կիսաթռիչս՝ նման կոզռան ըղտու երկայնավիզ՝ բարձր բարձիւնք, սեաւ եւ սպիտակ փետրովք. աչքն նման… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԳԱՐԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0003 Chronological Sequence: Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ἁγρός, ἕπαυλις ager, villa ըստ եբր. ակէլ: Գետին բացօթեայ մշակեալ, ուր արտորայք են, եւ սակաւ բնակութիւն. որ եւ Անդաստան, Անդ. արտեր. չիքթլիփ. *Ագարակն է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄՐԱԿՈՂՄՆ — (ման.) NBH 1 0075 Chronological Sequence: Early classical գ. Կողմն ամրոցի կամ ամրութեան քաղաքի. յն. ակառն, քաղաք Դաւթի, եւ այլն. ἅκρα arx, munitio *Շինեցին զամրակողմն զգլուխ քաղաքին: Ամրակողմն գլուխ քաղաքին բնակութիւն եղեւ հեթանոսաց: Փախստեայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՊԱՏԱՍԷՐ — (սիրի, րաց.) NBH 1 0110 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c, 12c ա. φιλέρημος solitudinis amans Որ սիրէ զանապատ կամ զառանձնութիւն. *Անապատասէր, որ յախտից եւ ʼի չարութեանց ʼի բաց խուսէ, (ա՛յլ ձ. անապատ ասէ): Զտատրակն, քանզի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԴՆԴԱՓՈՍ — ( ) NBH 1 0134 Chronological Sequence: 10c ա. Որ ունի զփոս կամ զխրամ խորին, եւ զանդունդս ծովու. *Հասանէր ʼի բուն բնակութիւն անդնդափոս քաղաքին՝ Կոստանդնուպօլսի. Նար. խչ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԿԵՆԴԱՆԻ — (նւոյ, նեաց.) NBH 1 0173 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 9c, 12c Տ. ԱՆԿԵՆԴԱՆ. ἅζωος, μὴ ζῶον inanimatus, non animal *Անկենդանիքն ամենայն զգոլն (այս ինքն ըստ պարզ գոլոյ եւեթ) են նմա հաղորդք. Դիոն. երկն.: *Կենդանւոյ առ կենդանի է… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՁԵՌՆՀԱՍ — (ի, ից.) NBH 1 0190 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 13c ա. Ուր ոչ հասանէ ձեռն. Տե՛ս ԱՆՁԵՌՆԱՐԿԵԼԻ. *Բնակութիւն քո երկնից երկինք են՝ աներեւոյթ անձեռնհաս ձեռին մարդոյ. ՟Գ. Մակ. ՟Բ. 8: *Յանձեռնհասն բարձրութենէ. Նար.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.